☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie
Herb Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie

Wtorek 10.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

AKTYWNY SAMORZĄD 2019 - WNIOSKI DO POBRANIA

MODUŁ I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  w tym: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Zadanie 1 -  Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu).

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2a do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

 • Zadanie 2 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  kategorii B (dysfunkcja narządu ruchu).

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2a do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

 • Zadanie 3 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (dysfunkcja narządu słuch).

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

 • Zadanie 4 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu  (dysfunkcja narządu słuchu).

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2 b do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

 • Zadanie 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania (znaczny stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych).

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2b do wniosku

Załącznik nr 2c do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

 • Zadanie 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

 • Zadanie 3 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania (umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku).

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2e do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik  nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

 • Zadanie 4 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy).

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2b do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

 • Zadanie 5 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2 i do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

 • Zadanie 2  - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

 • Zadanie 3 -   Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2f do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

 • Zadanie 4 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano  nowoczesne rozwiązania techniczne,( tj. co najmniej na III poziomie jakości.

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2g do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

Obszar D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

WNIOSEK P

WNIOSEK O

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 5 do wniosku

Załącznik nr 10 do wniosku

Załącznik nr 11 do wniosku

WKŁADKA DO WNIOSKU

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK NR 1 do wniosku - oświadczenie o dochodach

ZAŁĄCZNIK NR 2g do wniosku - zaświadczenie lekarskie

ZAŁĄCZNIK NR 3 do wniosku - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

ZAŁĄCZNIK NR 4 do wniosku - zaświadczenie szkoły, uczelni

ZAŁĄCZNIK NR 5 do wniosku - oświadczenie pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 6 do wniosku - zaświadczenie z zakładu pracy

ZAŁĄCZNIK NR 7 do wniosku - oświadczenie o niezatrudnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 8 do wniosku - oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego

ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

ZAŁĄCZNIK NR 12 do wniosku - oświadczenia Wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIK NR 13 do wniosku - zwiększenie dodatku

 


 
 
ilość odwiedzin: 630101

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X